برای خرید انواع ابزار آلات صنعتی و رابیتس مسعود و آهن آلات با واتس آپ ما تماس بگیرید-- تماس و پیام واتس آپ :09121239045

رول بولت و انکر بولت - رول بولت غلاف معمولی HSA سفید

انواع رول بولت غلاف معمولی HSA سفید با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۲میلیمتر طول ۱۰۰میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۵۶,۵۰۰ ۶۲.۶۰ %
2 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۶میلیمتر طول۸۰میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۰,۰۰۰ ۰۷:۵۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ (۸,۰۰۰) ۲۶.۶۷ %
3 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۶ میلیمتر طول ۸۰ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱ ۰۶:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (۳۷,۹۹۹) ۳,۷۹۹,۹۰۰ %
4 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۸ میلیمتر طول ۷۵ میلیمترHILTIقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۵۰,۰۰۰ ۰۶:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۹۵,۰۰۰ ۷۸ %
5 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۸میلیمتر طول ۷۵ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۴۰,۰۰۰ ۱۶:۳۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۸۵,۰۰۰ ۷۷.۰۸ %
6 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۴ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۶۴,۰۰۰ ۰۰:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ 0
7 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۶ میلیمتر طول ۱۴۰ میلیمترگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۸۵,۰۰۰ ۰۰:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ 0
8 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۲۰میلیمتر طول ۲۲۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۴۴۸,۰۰۰ ۰۰:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۴۴۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ 0
9 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۲میلیمتر طول ۱۰۰میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰ 0
10 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۸ میلیمتر طول ۷۵ میلیمترHILTIقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۵۵,۰۰۰ ۰۰:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ 0
11 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۰ میلیمتر طول ۹۰ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۷۵,۰۰۰ ۰۰:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ 0
12 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۲میلیمتر طول ۱۰۰میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۰:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ 0
13 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۶ میلیمتر طول ۸۰ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۸,۰۰۰ ۰۰:۵۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ 0
14 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۶ میلیمتر طول ۱۴۰ میلیمترگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
15 رول بولت و انکر بولت رول بولت غلاف معمولی HSA سفید قیمت رول بولت و انکر بولت طرح هیلتی مدل HSA قطر ۱۴ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمترHILTIگالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۶۴,۰۰۰ ۲۳:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
نماینده انحصاری ابزار مهدی در بازار آهن شاد آباد /کلیه ابزار آلات آلمانی و اروپایی و بلغارستانی