برای خرید انواع ابزار آلات صنعتی و رابیتس مسعود و آهن آلات با واتس آپ ما تماس بگیرید-- تماس و پیام واتس آپ :09121239045

رابیتس(راویز) - تهران رابیتس

انواع تهران رابیتس با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادرابیتس ، ابعاد رابیتس ، فرق راویز با رابیتس ، انواع رابیتس ، نمایندگی رابیتس مسعود ،، ابعاد رابیتس ، قیمت هر برگ رابیتس ، کارخانه ایران رابیتس ، قیمت توری رابیتس مسعود ، قیمت تور رابیتس ، قیمت رابیتس ، اصفهان رابیتس ، ۲۵۰,۰۰۰ ۰۶:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۸۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۳۶,۰۰۰) ۱۴.۴۰ %
2 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۸۰۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۸۰,۰۰۰ ۱۶:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۳۵,۰۰۰) ۱۲.۵۰ %
3 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۹۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۶۰,۰۰۰ ۱۶:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۳۴۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (۸۲,۰۰۰) ۳۱.۵۴ %
4 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۹۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۴۲,۰۰۰ ۲۳:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۴۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰ 0
5 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۱۱۲۰گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآباد ۴۲۰,۰۰۰ ۰۰:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۲.۳۸ %
6 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۹۶,۰۰۰ ۲۳:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲۹۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ 0
7 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۹۶,۰۰۰ ۰۱:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۹۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
8 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۱۱۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۲۰,۰۰۰ ۰۱:۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۴۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
9 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۹۶,۰۰۰ ۲۳:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۲۹۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ 0
10 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۱۱۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۲۰,۰۰۰ ۰۱:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۴۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ 0
11 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۹۶,۰۰۰ ۰۰:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۲۹۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰ 0
12 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۱۱۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۲۰,۰۰۰ ۰۲:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۴۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰ 0
13 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۹۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۴۲,۰۰۰ ۰۰:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۳۴۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ 0
14 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۷۶۰گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۹۶,۰۰۰ ۰۱:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۲۹۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ 0
15 رابیتس(راویز) تهران رابیتس قیمت راویز رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون سه چشمه ۹۲۰ گرمی تهران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود تهران توری گالوانیزه بازار آهن شادآبادقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۴۲,۰۰۰ ۲۳:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۳۴۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۰ 0
نماینده انحصاری ابزار مهدی در بازار آهن شاد آباد /کلیه ابزار آلات آلمانی و اروپایی و بلغارستانی