برای خرید انواع ابزار آلات صنعتی و رابیتس مسعود و آهن آلات با واتس آپ ما تماس بگیرید-- تماس و پیام واتس آپ :09121239045

رابیتس(راویز) - رابیتس مسعود

انواع رابیتس مسعود با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۲۰۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۴۳,۰۰۰ ۲۳:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۴۴۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ 0
2 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۰۴۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۸۵,۰۰۰ ۰۰:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
3 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۳۵۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۶۰,۰۰۰ ۰۰:۵۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۴۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
4 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۸۴۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۳۳,۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۳۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰ 0
5 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۸۰۰ گرمی ۳ چشمه در بنگاه آهن آلات شادآباد تهران ۳۱۵,۰۰۰ ۲۳:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
6 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۳۸۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۱۵,۰۰۰ ۲۳:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۰ 0
7 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۸۰۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۱۵,۰۰۰ ۰۱:۴۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - - - -
8 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۴۰۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانرابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز )رابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز )رابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز ) ۲۱۵,۰۰۰ ۰۱:۳۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ 0
9 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۰۴۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۸۵,۰۰۰ ۰۱:۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۳۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ 0
10 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۳۵۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانرابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز )رابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز )رابیتس ایران ، رابیتس ، رابیتس مسعود ، تهران رابیتس ، (راویز ) ۴۶۰,۰۰۰ ۰۱:۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۴۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ 0
11 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن۸۰۰گرمی۳ چشمه در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۸۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۱۵,۰۰۰ ۲۳:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰ 0
12 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۴۰۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۲۱۵,۰۰۰ ۲۳:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۲۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰ 0
13 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۰۴۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۳۸۵,۰۰۰ ۰۱:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۳۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ 0
14 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۱۳۵۰گرمی در بنگاه آهن آلات شادآباد تهرانقیمت – توری – گالوانیزه – رابیتس – راویز- مسعود – رابیتس مسعود – ۱۳ ستون – ۱۲۰۰ گرمی – ۳ چشمه – ایران رابیتس – تهران رابیتس –راویز مسعود ۴۶۰,۰۰۰ ۰۱:۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۴۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰ 0
15 رابیتس(راویز) رابیتس مسعود قیمت رابیتس گالوانیزه (راویز)گالوانیزه ۹ ستون کارخانه رابیتس مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران وزن ۸۰۰ گرمی ۳ چشمه در بنگاه آهن آلات شادآباد تهران ۳۱۵,۰۰۰ ۰۰:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ 0
نماینده انحصاری ابزار مهدی در بازار آهن شاد آباد /کلیه ابزار آلات آلمانی و اروپایی و بلغارستانی